Ние използваме 'бисквитки' само с цел запазване на Вашите езикови настройки.
"Търговска банка Д" АД
гр. София 1606, бул. Ген. Тотлебен 8
Телефон: 02 46 41 171, факс: 02 46 41 100
e-mail: dbank@dbank.bg
www.DBank.bg

Основана през 1999 г., Банката ("Д Банк") предлага гъвкави и ефективни услуги в подкрепа на смелите инициативи на своите клиенти, следвайки най-добрите международни практики.

Банката притежава пълен банков лиценз за извършване на операции в страната и в чужбина в областта на търговското, инвестиционното банкиране и банкирането на дребно - депозити, кредити, сметки, преводи, инвестиции, застраховане и лизинг.

Към настоящия момент "Д Банк" извършва операции чрез Централно управление и петдесет и девет офиса в София (9), Враца, Видин, Плевен, Червен бряг, Севлиево, В.Търново, Търговище, Антоново, Омуртаг, Русе, Силистра, Дулово, Разград, Шумен, Хитрино, Н. Козлево, Венец, Каолиново, Добрич, Варна (4), Пловдив (4), Асеновград, Казанлък, Ст. Загора, Раднево, Гълъбово, Кърджали, Момчилград, Ардино, Хасково (3), Ямбол, Сливен, Свиленград (2), Бургас (3), Карнобат, Благоевград, Г. Делчев и Сатовча.

Топ обяви